SLMFs tobakspolicy

SLMF verkar för ett tobaksfritt samhälle genom att stödja förslag och åtgärder som avser

  • förhindra att individer exponeras för tobaksrök
  • förbud eller begränsningar av tillsatser i tobaksprodukter
  • kontroll av tobaksbruk, exempelvis genom ökad beskattning
  • tillförande av ökade resurser för tobakspreventivt arbete och tobaksavvänjning
  • stärka forskning om tobaksprevention och tobaksavvänjning
  • att ej acceptera direkt eller indirekt stöd för tobaksindustrin i sin verksamhet
  • ett totalt stopp för allt tobaksbruk år 2025