Styrelsen

Ordförande

Cecilia Bredin
Lung- och allergisjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
+46 70-167 12 55

ordforande@slmf.se
Avgående ordförande

Stefan Barath
Sektionen för Lung- och allergisjukdomar
V.O Hjärt- och lungmedicin
Skånes universitetssjukhus - Lund
Tel: 046-171565

avg-ordforande@slmf.se
Vice ordförande

Kerstin Andersson
VO Akut och Medicin Ystad
Skånes Universitetssjukvård - Ystad
271 82 Ystad
tel 0411-99 53 05

vice-ordforande@slmf.se
Facklig sekreterare

Ulrich Mager
Medicinkliniken, Hallands sjukhus, Halmstad 
Lasarettsvägen 6
30233 Halmstad

facklig-sekr@slmf.se
Vetenskaplig sekreterare

Ludger Grote
Lungkliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bruna Stråket 11, 413 45 Göteborg
Tel: 031-342 10 00

vetenskaplig-sekr@slmf.se
Kassör/medlemsansvarig

Dirk Albrecht
Lung- och allergisektionen
Sunderby Sjukhus
97180 Luleå
Tel: 0920-282000 (växel)

kassor@slmf.se
Ledamot, redaktör

Martin Wallberg
Sektionen för Lung- och allergisjukdomar
V.O Hjärt- och lungmedicin
Skånes universitetssjukhus - Lund

redaktor@slmf.se
Ledamot, webredaktör

Fredrik Sundbom
Lung-och allergisektionen
Hjärt-lungsjukdomar och klinisk fysiologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 00 00

webmaster@slmf.se
Ledamot, utbildningsansvarig

Antje Kuhlmann
Lungmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

utbildning@slmf.se
Yngre ledamot

Beata Falk
Medicin Falun,
Lung- och allergimottagning
Falu lasarett
791 82 Falun

yngreledamot@slmf.se

Klicka på titel för mer information ang. respektive styrelsepost.