Styrelsen


SLMFs styrelse 2019–2020: Cecilia Bredin, Martin Wallberg, Helena Engström, Kerstin Andersson, Stefan Barath. Dirk Albrecht, Margaretha Smith, Ludger Grote, Fredrik Sundbom. Saknas på bilden gör Josefina Averheim.

Ordförande

Stefan Barath
Sektionen för Lung- och allergisjukdomar
V.O Hjärt- och lungmedicin
Skånes universitetssjukhus - Lund
Tel: 046-171565

ordforande@slmf.se
Tillträdande ordförande

Cecilia Bredin
Lung- och allergisjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
+46 70-167 12 55

tilltr-ordforande@slmf.se
Vice ordförande

Kerstin Andersson
VO Akut och Medicin Ystad
Skånes Universitetssjukvård - Ystad
271 82 Ystad
tel 0411-99 53 05

vice-ordforande@slmf.se
Facklig sekreterare

Helena Engström
Lungmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel: 010-103 00 00

facklig-sekr@slmf.se
Vetenskaplig sekreterare

Ludger Grote
Lungkliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bruna Stråket 11, 413 45 Göteborg
Tel: 031-342 10 00

vetenskaplig-sekr@slmf.se
Kassör/medlemsansvarig

Dirk Albrecht
Lung- och allergisektionen
Sunderby Sjukhus
97180 Luleå
Tel: 0920-282000 (växel)

kassor@slmf.se
Ledamot, redaktör

Martin Wallberg
Sektionen för Lung- och allergisjukdomar
V.O Hjärt- och lungmedicin
Skånes universitetssjukhus - Lund

redaktor@slmf.se
Ledamot, webredaktör

Fredrik Sundbom
Lung-och allergisektionen
Hjärt-lungsjukdomar och klinisk fysiologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 00 00

webmaster@slmf.se
Ledamot, utbildningsansvarig

Margaretha Smith
Lungmedicin och allergologi
Bruna Stråket 11B
SU/Sahlgrenska
413 45 GÖTEBORG
Tel: 031-342 10 00

utbildning@slmf.se
Yngre ledamot

Josefina Averheim
Medicinkliniken/lungsektionen
Södra Älvsborgs sjukhus Borås
Brämhultsvägen 53
514 55 Borås
033-6161000

yngreledamot@slmf.se

Klicka på titel för mer information ang. respektive styrelsepost.