Styrelsen

Ordförande

Johan Svahn
Sektionen för Lung- och allergisjukdomar
V.O Hjärt- och lungmedicin
Skånes universitetssjukhus - Malmö/Lund

ordforande@slmf.se
Avgående ordförande

Cecilia Bredin
Lung- och allergisjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
+46 70-167 12 55

avg-ordforande@slmf.se
Vice ordförande

Stéphanie Mindus
Lung- och allergisjukdomar
Akademiska sjukhuset, Uppsala

vice-ordforande@slmf.se
Facklig sekreterare

Johanna Roos
Lungenheten Gävle,
Gävle Sjukhus

facklig-sekr@slmf.se
Vetenskaplig sekreterare

Magnus Ekström
Medicinkliniken
Blekingesjukhuset
371 85 Karlskrona

vetenskaplig-sekr@slmf.se
Kassör/medlemsansvarig

Britt Marie Eldh
Lungmedicin, Allergologi och Palliativ medicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg

kassor@slmf.se
Ledamot, redaktör

Martin Wallberg
Sektionen för Lung- och allergisjukdomar
V.O Hjärt- och lungmedicin
Skånes universitetssjukhus - Lund

redaktor@slmf.se
Ledamot, webredaktör

Miran Hasan
Lungmottagningen Hallands sjukhus
Kungsbacka

webmaster@slmf.se
Ledamot, utbildningsansvarig

Antje Kuhlmann
Lungmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

utbildning@slmf.se
Yngre ledamot

Beata Falk
Medicin Falun,
Lung- och allergimottagning
Falu lasarett
791 82 Falun

yngreledamot@slmf.se

Klicka på titel för mer information ang. respektive styrelsepost.