Adjungerad ledamot med ansvar för internationella frågor

Huvuduppgiften är att vara svensk representant för lungsjukdomar i FERS (Forum of European Respiratory Society) och svensk ledamot i lungsjukdomar i UEMS (European Union of Medical Specialists/Union Européenne des Médecins Spécialistes). Arbetsgiften kan åligga en eller två personer (det skall finnas två svenska representanter i UEMS). För båda uppdragen krävs att vederbörande är specialist i lungsjukdomar, har intresse för internationell samverkan och utbildningsfrågor samt att vederbörande deltager i respektive årliga möten i samband med ERS-kongressen och vid behov ytterligare möten.

FERS-ledamot

Kontaktperson mellan SLMFS:s styrelse och FERS i vilket ingår att vederbörande
– bör sitta med i utbildningskommittén
– ska vara medlem i ERS
– ska vara medlem i SLMF
– deltar i SLMF:s styrelsemöten och rapportera från FERS-möten

UEMS-ledamot

Kontaktperson mellan SLMF:s styrelse och UEMS i vilket ingår att vederbörande
– deltar vid årliga svenska möten vilka arrangeras av Svenska Läkarförbundet
– ska vara medlem i SLMF
– ska vara medlem i ERS
– Sverige ska ha två EUMS-representanter i lungsjukdomar, varav en person är huvudansvarig och är adjungerad till styrelsen