Ledamot med ansvar för hemsida

Styrelsens kontaktperson med Mediahuset i det löpande arbetet med hemsidan.

  • Regelbunden uppdatering av innehåll på hemsidan.
  • Uppdatering av vårdprogram på hemsidan i samverkan med arbetsgrupp/ansvarig för respektive vårdprogram.
  • Bevakning av att länkar fungerar.
  • Ta emot förfrågningar och lägga upp material som är av intresse för medlemmarna på hemsidan.
  • Redovisa genomfört arbete för styrelsen regelbundet.