Ledamot med tidskriftsansvar

Styrelsens kontaktperson med Mediahuset i det löpande arbetet med Lung- och Allergiforum.

Lung- och allergiforum

Uppdrag som redaktör för tidskriftens lungmedicinska del:

  • Planera för kommande nummer tillsammans med styrelse och redaktionsmedlemmar.
  • Korrekturläsa tidningen inför tryck och inhämta ansvarig utgivares godkännande.