Ledamot med utbildningsansvar

Detaljerade uppgifter för utbildningsansvarig rör nedanstående punkter:

  • Specialistexamen.
  • SK-kurser.
  • Ansvarig för utarbetande och uppdatering av målbeskrivning och rekommendationer (utbildningsbok).
  • Utverka i samråd med styrelsen policydokument och driva frågan gällande vidareutbildning för färdiga specialister.
  • Avseende utbildningsfrågor ha kontakt med socialstyrelsen.
  • Att tillsammans med internationell ledamot verka för att svensk specialiseringstjänstgöring inom lungsjukdomar jämfört med internationella krav är av god kvalitet.
  • Medverka i SPUR-verksamheten exempelvis som inspektör.
  • Skriva om aktuella utbildningsfrågor i ”Lung- och Allergi Forum”.