Yngre ledamot

  • Bistå utbildningsansvarig avseende dennes arbetsuppgifter, speciellt gällande aktuella ST-läkarfrågor.
  • Etablera, underhålla och utveckla kontaktnät med Sveriges ST-läkare inom lungmedicin.
  • Aktualisera angelägna ST-läkarfrågor inom SLMF:s styrelse.
  • Föra uppdaterad förteckning över ST-läkare inom lungmedicin.
  • Ansvar för hemsidans rubrik ”ST-forum” avseende innehåll och uppdatering