Svenska Lungkongressen

4-6 maj 2021

Svenska Lungkongressen blir helt digital!
Deadline för att anmäla sig till den lägre avgiften är framflyttad till 15/4

Klicka här för att anmäla dig

Eftersom smittspridningen är fortsattt stor i landet och har vi beslutat att hålla kongressen helt digitalt.
Programmet kommer att livesändas via konferensappen och alla deltagare får ett personligt login. Det kommer även att finnas en digital utställning och digitala abstractpresentationer.
Deadline för låg avgift är framflyttad till den 15/4. Om du redan har anmält dig till den högre avgiften kommer vi att justera detta automatiskt.
På hemsidan, www.lungkongressen.se, finns nu ett uppdaterat program tillgängligt, så du redan nu kan börja planera ditt deltagande.

Besök www.lungkongressen.se för mer information.

Välkommen!

Organisationskommittén
Thomas Sandström, Ragnberth Helleday, Anders Blomberg, Eva Sunna

 

Historik: Tidigare möten, lokal & tema för utbildningdagarna.