Tillkännagivande forskningsanslag 2021

I år utlystes för sjunde gången SLMFs lungmedicinska forskningsanslag till projekt av hög kvalitet och med stor klinisk potential. Den totala summan är i år 500 000 kr uppdelat på två anslag om 250 000, ett till junior (innan docent) och en mer senior forskare. Anslagen är finansierade genom SLMF och följande läkemedelsbolag: AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi Pharma, GlaxoSmithKline, Novartis, Orion Pharma, Roche, Sanofi och Viatris.
Dessutom utlystes ett separat anslag till forskning utifrån Luftvägsregistret om 240 000 kr.

Totalt inkom 18 ansökningar med stor spännvidd inom lungmedicin. Det var tuff konkurrens med många starka projekt. Ansökningarna har bedömts av en jury bestående av SLMFs vetenskaplige sekreterare (Magnus Ekström, Karlskrona/Lund), ordförande i SLMFs vetenskapliga kommitté (Ludger Grote, Göteborg), samt tre externa ledamöter – Professor Riitta Kaarteenaho, universitetet i Oulu, Finland, professor Thomas Eagan, universitetet i Bergen, Norge, samt docent Thomas Ringbaek, Köpenhamns universitet, Danmark.

Utifrån juryns bedömning har SLMFs styrelse beslutat att utdela anslagen enligt följande:

Natalia Rivera Sifaki, Stockholm: ”Integration of omics data to identify potential drug targets in sarcoidosis”, 250 000 kr (SLMF junior forskare)

Elisabeth Westerdahl, Örebro: “Automated oxygen titration in patients with COPD on home oxygen”, 250 000 kr (SLMF senior forskare)

Caroline Stridsman, Luleå: “Påverkar covid-19 sjukdomsprogressen vid astma? – en longitudinell studie från Luftvägsregistret”, 240 000 kr (Luftvägsregistret)

SLMFs styrelse gratulerar till anslagen samt tackar juryn för gott arbete!

 

Cecilia Bredin, Ordförande SLMF
Magnus Ekström, Vetenskaplig sekreterare
Ludger Grote, Ordförande Vetenskapliga Kommittén