Medlemmar i Vetenskapliga kommittén

Anders-Blomberg Anders Blomberg

Umeå
VKs ordförande, Universitetsrepresentant

anders.blomberg@umu.se
Ludger-Grote Ludger Grote

Göteborg
SLMFs vetenskapliga sekreterare

ludger.grote@lungall.gu.se
LennartPersson Lennart Persson

Linköping
Universitetsrepresentant

lennart.persson@liu.se
Christer-Jansson Christer Janson

Uppsala
Universitetsrepresentant

christer.janson@medsci.uu.se
Magnus-Sköld Magnus Sköld

Stockholm
Universitetsrepresentant

magnus.skold@ki.se
Anders-Lindén Anders Lindén

Stockholm
Universitetsrepresentant

anders.linden@ki.se
Josefin-Sund Josefin Sundh

Örebro
Universitetsrepresentant, VK:s sekreterare,

josefin.sundh@regionorebrolan.se
Jan-Hedner_3 Jan Hedner

Göteborg
Universitetsrepresentant

jan.hedner@lungall.gu.se
arne_egesten Arne Egesten

Lund/Malmö
Universitetsrepresentant,

arne.egesten@med.lu.se
Maria Planck Maria Planck

Lund/Malmö
Universitetsrepresentant med lungonkologisk profil

Magnus-Ekstrom Magnus Ekström

Karlskrona
Representant för de mindre sjukhusen

pmekstrom@gmail.com
Magnus-Kentsson Magnus Kentson

Jönköping
Representant för de mindre sjukhusen och representant för doktorander

Miriam-Ljunggren Mirjam Ljunggren

Uppsala
Representant för yngre forskare/post doc

mirjam.ljunggren@akademiska.se
thomas-gars Thomas Gars

Motala
Ansvarig för luftvägsregistret

thomas.gars@regionostergotland.se
female-silhouette Kerstin Romberg

Adjungerad VK-medlem