Anders Blomberg

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för medicin Umeå universitet, Medicincentrum, Lung- och allergisektionen, NUS, 901 85 UMEÅ
Tel: 090-7852234, mobil: 070-5633663, anders.blomberg@umu.se

Professor och överläkare vid Medicincentrum, Lung- och Allergisektionen, NUS, Umeå.