Ann Ekberg-Jansson

Hälso- och sjukvård ledning, Regionkontoret Besöksadress: Södra vägen 9, 30242 Halmstad
Tel: 0703-78 96 16, Ann.Ekberg-Jansson@regionhalland.se

Nuvarande yrkesroll(er): FoU chef Region Halland
Vetenskap: Registerhållare och ordförande nationella kvalitetsregistret för KOL och astma, Luftvägsregistret
Utbildning: Se ovan.

Medlem inom VK sedan 2011.
Kontakt: Ann.Ekberg-Jansson@regionhalland.se