Jan Hedner

Department of Sleep Medicine, Respiratory Medicine and Allergology, Sahlgrenska University Hospital, Bruna Stråket 11, SE-413 45 Gothenburg, Sweden
Phone +46 31 342 7199, +46 73 500 2077 (cell), jan.hedner@lungall.gu.se

Professor och Överläkare vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset I Goteborg.
Jans huvudsakliga vetenskapliga intresse ligger inom andningsstörningar och då speciellt kardiovaskulär och respiratorisk samsjuklighet men även olika behandlingsformer vid sömnapné.
Jan är specialist I klinisk farmakologi och har också arbetat med olika aspekter av respirationsfarmakologi. Han är också registerhållare för det Svenska kvalitetsregistret kring sömnapné (SESAR) och initiativtagare samt koordinator vid den Europeiska motsvarighten ESADA.

Medlem inom VK sedan 2015
Kontakt: jan.hedner@lungall.gu.se