Josefin Sundh

Lungmottagningen, Hjärt- och lungkliniken, Universitetssjukhuset, 701 85 Örebro
Tel 019-6025597 (arb), 070-2349517 (mobil), josefin.sundh@regionorebrolan.se