Lennart Persson

Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping
Tel: 010-1033621
lennart.persson@regionostergotland.se; lennart.persson@liu.se

Nuvarande yrkesroll(er) (funktion och arbetsgivare/lärosäten): Överläkare, docent, universitetslektor, lungmedicinska kliniken, universitetssjukhuset, 581 85 Linköping (region Östergötland)
Vetenskap: Kort beskrivning av aktivitet inom övergripande temaområden (t ex. KOL/Cancer/Sarkoidos/CF/Andningsstörningar/Transplantation……): klinisk forskning om KOL och lungfibros
Utbildning: Specifika intressen/uppdrag: sekreterare i SLMFs vetenskapliga kommitté sedan VT 2015.

Medlem inom VK sedan…VT 2009.
Kontaktuppgift (e-mail): lennart.persson@regionostergotland.se; lennart.persson@liu.se