Ludger Grote

Department of Sleep Medicine, Respiratory Medicine and Allergology, Sahlgrenska University Hospital, Bruna Stråket 11, SE-413 45 Gothenburg, Sweden
Phone: +46 31 3427193, +46 709798111 (cell), ludger.grote@lungall.gu.se

Nuvarande yrkesroll(er): Adjungerad professor, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och överläkare, Lungkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vetenskap: Sömnrelaterade andningsstörningar (diagnostik, epidemiologi, kardiovaskulär komorbiditet, behandling), övriga sömnmedicinska sjukdomar som Restless Legs Syndrom och Insomni
Utbildning: Utbildningsansvarig inom Svensk Sömnmedicinsk Förening (SFSS), arbetsgrupp utbildning inom Europeisk Sömnforskningsförening (ESRS), examineringskommittee ESRS

Medlem inom VK sedan 2017
Kontakt: ludger.grote@lungall.gu.se