Magnus Ekström

Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden. Department of Medicine, Blekinge Hospital, Karlskrona
Tel: 0739-966612 pmekstrom@gmail.com

Nuvarande yrkesroll(er): Specialistläkare och docent, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona; Lunds universitet
Specialintressen: Dyspné och behandling vid svår lungsjukdom och lungsvikt.

Medlem i SLMFs vetenskapliga kommitté sedan 2012.
Kontakt: pmekstrom@gmail.com