Magnus Sköld

Lung-Allergikliniken N2:02, Karolinska Universitetssjukhet, Solna, 171 76 Stockholm
Tel: 073 6996139, magnus.skold@ki.se

Nuvarande yrkesroll(er): Professor i lungmedicin, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin Solna; överläkare patientområde Lung- och Allergisjukdomar, tema Inflammation och Infektion, Karolinska Universitetssjukhuset.

Vetenskap: Vetenskapliga intresseområden: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (särskilt KOL på grund av andra orsaker än tobaksbruk), idiopatisk lungfibros (diagnostik, behandling, prognostiska faktorer), bronkoskopi (BAL, slemhinne- och kryobiopsier).

Utbildning: Utbildningsintresseområden: Grundutbildning samt ST-utbildning i lungmedicin.

Medlem inom VK sedan 2012
Kontakt: magnus.skold@ki.se