Mirjam Ljunggren

Department of Medical Sciences: Respiratory, Allergy and Sleep Research, Uppsala University, Uppsala
mirjam.ljunggren@akademiska.se

Nuvarande yrkesroll(er): Doktorand, institutionen för medicinska vetenskaper, Lung- allergi- och sömnforskning, Uppsala universitet. ST-läkare, Lungsektionen, verksamhetsområde hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset.
Vetenskap: Sömnrelaterade andningsstörningar (kardiovaskulär samsjuklighet)

Medlem inom VK sedan 2015

Kontakt: mirjam.ljunggren@medsci.uu.se