Kontakt

Ladda hem artikel som PDF

För att vårdprogrammet skall bli ett levande dokument behövs kontakt med användarna. Har du synpunkter eller frågor kontakta någon av personerna nedan via e-post. Vid årliga revisioner av vårdprogrammet kommer vi att ta ställning till de synpunkter som kommit in.

Hudansvarig för vårdprogrammet
Christer Janson

Diagnostik stadieindelning
Anne Lindberg

Akut omhändertagande
Lennart Nilholm

Primärvård
Björn Ställberg

Geriatrik
Bodil Lernfelt

Respiratorisk insufficiens
Kerstin Ström

Behandling av tobaksberoende
Matz Larsson

Farmakoterapi
Claes-Göran Löfdahl

Sjukgymnastik
Margareta Emtner

Arbetsterapi
Olof Torstensson
Carina Göransson

Kostfrågor
AnneMarie Grönberg

Rehabilitering
Margareta Emtner

Kvalitetsindikatorer
Ann Ekberg Jansson

Klinisk fysiologi
Hans Hedenström

Kirurgisk intervention
Stéphanie Mindus

Flygresor och KOL
Magnus Ekström

Patientföreningen
Christina Fjellström