SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Styrelsen

 Klicka på titel för mer infomation ang. respektive styrelsepost.

Ordförande
Stefan Barath
Hjärt- och Lungdivisionen
Lung- och allergisektionen
Enheten för thoraxonkologi och intervention
Skånes Universitetssjukhus
Entregatan 7
222 42 LUND
Tel: 046-171565
E-mail: ordforande@slmf.se

Avgående ordförande
Ragnberth Helleday
Lung- och allergisektionen
Medicincentrum
Norrlands Universitetssjukhus (NUS)
901 85 Umeå
Tel: 090-785 3335
E-mail: avg-ordforande@slmf.se

Vice ordförande
Hanan Tanash 
Ansvarsområde: Remissgranskning
Skånes Universitetssjukhus
Lung-och Allergisektion
Inga Marie Nilssons gata 46, Malmö
Tel: 040-33 21 80
E-mail: vice-ordforande@slmf.se

Facklig sekreterare
Helena Engström
Lungmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel: 010-103 00 00
E-mail: facklig-sekr@slmf.se

Vetenskaplig sekreterare 
Ludger Grote
Lungkliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bruna Stråket 11, 413 45 Göteborg

Tel: 031-342 10 00
E-mail: vetenskaplig-sekr@slmf.se

Kassör/medlemsansvarig
Olga Pettersson
Stockholm
E-mail: kassor@slmf.se

Ledamot, redaktör  
Martin Wallberg
Lund
E-mail: redaktor@slmf.se

Ledamot, webredaktör 
Fredrik Sundbom
Lung-och allergisektionen
Hjärt-lungsjukdomar och klinisk fysiologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 00 00
E-mail: webmaster@slmf.se 

Ledamot  
Margaretha Smith
Lungmedicin och allergologi
Bruna Stråket 11B
SU/Sahlgrenska 
413 45 GÖTEBORG
Tel: 031-342 10 00
E-mail: utbildning@slmf.se

Yngre ledamot
Josefina Averheim
Medicinkliniken/lungsektionen
Södra Älvsborgs sjukhus Borås
Brämhultsvägen 53
514 55 Borås
033-6161000
E-mail: 
yngreledamot@slmf.se

Adjungerad ledamot 
Stéphanie Mindus
Ansvarsområde: Nationell delegat i ERS,
internationnel frågor
Lung- och allergisjukdomar
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala 
Tel: 018-611 00 00
stephanie.mindus@akademiska.se 
 

  Styrelsen SLMF 2018

SLMFs styrelse 2018 – 2019 fr. v. Ludger Grote, Ragnberth Helleday, Fredrik Sundbom, Olga Pettersson, Helena Engström, Stefan Barath, Hanan Tanash, Martin Wallberg, Margaretha Smith, Josefina Averheim.
Saknas på bilden gör Stéphanie Mindus.